Zhytomyr Polytechnic State University
Exhibition center

Zhytomyr Polytechnic State University

Zhytomyr, Ukraine
103 Chudnivska Street, Zhytomyr, Zhytomyr region, 10005
Hotels near Hotels near How to get there

Zhytomyr Polytechnic State University Events schedule

No events this month

doors 2024: 4th Edge Computing Workshop 05.04.2024 - 05.04.2024

Ukraine, Zhytomyr