Hyatt Regency Kyiv
Exhibition center

Hyatt Regency Kyiv

Kyiv, Ukraine
5, Alla Tarasova Street, Kyiv, Ukraine, 01001
Hotels near Hotels near How to get there

Hyatt Regency Kyiv Events schedule

No events this month

Begin Edu Fair - Kyiv 2024 12.03.2024 - 12.03.2024

Ukraine, Kyiv