Phu Tho Indoor Sports Stadium
Exhibition center

Phu Tho Indoor Sports Stadium

Ho Chi Minh , Vietnam
Nhà Thi Đấu Phú Thọ, 1, 15 Lữ Gia, phường 15, Hồ Chí Minh, Vietnam
Hotels near Hotels near How to get there

Phu Tho Indoor Sports Stadium Events schedule

No events this month

HVACR Vietnam 2022 22.06.2022 - 24.06.2022

Vietnam, Ho Chi Minh