SKY EXPO VIỆT NAM
Exhibition center

SKY EXPO VIỆT NAM

Ho Chi Minh , Vietnam
Lô 44, Công Viên Phần Mềm, Quang Trung, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Hotels near Hotels near How to get there

SKY EXPO VIỆT NAM Events schedule

No events this month

Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair 2025 05.03.2025 - 08.03.2025

Vietnam, Ho Chi Minh