Youth and Sports Center
Exhibition center

Youth and Sports Center

Prishtina, Kosovo
Luan Haradinaj, Prishtinë
Hotels near Hotels near How to get there

Youth and Sports Center Events schedule

No events this month

AGROKOS Fair 2022 21.10.2022 - 22.10.2022

Kosovo, Prishtina

ExpoKos 2022 21.10.2022 - 22.10.2022

Kosovo, Prishtina